Flyktningerennet

Flyktningerennet

Det å skrive om skirenn det være seg i Norge eller Sverige, er en oppgave hvor man må begrense seg til de mest spesielle eller særegne. Vi har allerede vært innom noen av dem av dem, men jobben er på langt nær ferdig. Det kommer nok til å være mest fokus på turlangrenn, siden dette treffer langt flere og har en stor allmenn interesse. Det å gå på ski i konkurranse, er noe vi har likt i alle år. Deltakertallene svinger en del fra år til år, men trenden har vært positiv en del år nå – i alle fall om vi ser på det generelle bildet. Rennet vi nå skal skrive om, er et gammelt renn med en opprinnelig historie til krigens dager – noe man sikkert fort forstår med navnet Flyktningerennet. Jeg har selv bakgrunn fra en av mange flyktning ruter, da jeg jobbet med ungdom for å formidle kunnskapen om krigsårene i Norge. Men dette skirennet i Trøndelag, var nytt for meg inntil helt nylig.

Internasjonalt turrenn

Helt siden 1950 har det 4,4 mil lange internasjonale turrennet blitt arrangert, og starten er på Nordli som ligger på den norske siden av grensen. Målgangen ligger i Gäddede på svensk side, og dette internasjonale turrennet arrangeres årlig. Det er idrettslagene Gäddede SK og Lierne IL, som samarbeider om dette flotte og spesielle turrennet.

Tilnærmet samme trasé som under krigen

Tilnærmet samme trasé som under krigen

Traseen som brukes i dag, er så å si den samme som ble brukt av flyktninger under krigen. Langs hele vår grense mot Sverige, var det flyktning trafikk under store deler av krigen. Den lengste distansen arrangeres på søndager, mens man på lørdag kan velge 1,5 mil i siste del av traséen. Helt siden 1964 har det vært egen kvinneklasse i rennet, denne er også på 1,5 mil. Men i seniorklassen er det samme distanse for begge kjønn, dette har vært praksisen siden 1993. Tall tilbake til 2011, viser at det årlig tilsammen deltar i overkant av 2000 deltakere – altså fra begge av renndagene i Flyktningerennet.

Løypebeskrivelse

Jeg har allerede nevnt start- og målsted for Flyktningerennet, men tenkte nå å beskrive selve løypa eller traséen litt mer i detalj. Det er på Stortangjorda i Sandvika i Nordli at startområdet er å finne, etter starten går man over Kvelifjellet, Kvemoen, grenserøysa (usikker på hvilket nummer) men den skal ligge ved Kvesjøen. Videre er man på svensk side av grensen, og går via Muruhatten og inne til Gäddede. Dette er beskrivelsen av langløypa på 4,4 mil, den korte på 1,5 mil går fra grensen og ligger i hovedsak på svensk side.

Høyeste punkt

635 meter over havet er løypas høyeste punkt, i alle fall om man velger å gå full distanse. Dette punktet ligger på Kvelifjellet, mens på svensk side er det Muruhatten med sine 550 meter over havet som ligger høyest i løypa. Siden 1950 har rennet kun blitt avlyst èn gang, det skjedde i 1982 på grunn av isblokker som lagde flom i Sanddøldalen. Jeg synes dette turrennet virker spennende, men for egen del ville nok 1,5 mil vært mer enn nok i første omgang.